Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 77/2011 γνωμοδότησή του, έκρινε παράνομο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προβλέπει την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τον καθορισμό των όρων δόμησης στην περιοχή "Μετέωρα" του Δήμου Πολίχνης (ήδη Δήμου Παύλου, μετά τον Καλλικράτη) Θεσσαλονίκης.

    Οι σύμβουλοι Επικρατείας (πρόεδρος ο σύμβουλος Επικρατείας Νικόλαος Ρόζος και εισηγήτρια η Όλγα Παπαδοπούλου) επισημαίνουν ότι η διοίκηση υπέλαβε ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 29 του Ν. 2508/1997, που αποσκοπούν στον πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Πολίχνης, "είναι ισχυρές". Όμως από το 2009 η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχει κρίνει με δύο αποφάσεις της (1850 και 1851/2009) ότι είναι αντισυνταγματικές, ως αντίθετες στο άρθρο 24 του Συντάγματος οι ρυθμίσεις του επίμαχου Ν. 2508/1997. Κατά συνέπεια το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο ΣτΕ είναι παράνομο.

    Οι δικαστές επισημαίνουν ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2009 έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος 2508/1997, καθώς νομιμοποιεί πυκνοδομημένες αυθαίρετες κατασκευές στον Δήμο Πολίχνης, οι οποίες έχουν αναγερθεί από καταπατητές - οικιστές.

    Ειδικότερα, το άρθρο 29 του νόμου 2508/1997 προβλέπει, μεταξύ των άλλων, την απ΄ ευθείας εκποίηση αυθαιρέτων κατεχομένων δημοτικών εκτάσεων, στο πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Πολίχνης.