Στον «αέρα» βρίσκεται η σίτιση πάνω από 12.000 φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φοιτική λέσχη στη χώρα που εξυπηρετεί χιλιάδες σπουδαστές, οι οποίοι αδυνατούν να αγοράζουν καθημερινά φαγητό με δικά τους χρήματα.

Aβοήθητη έχουν αφήσει οι πρυτανικές αρχές την φοιτητική λέσχη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με καταγγελίες φοιτητών, παρά της θετικές διαβεβαιώσεις του κ. Ιωάννη Μυλόπουλου οτι έχει βρεθεί προσωρινά λύση.

Oι εργαζόμενοι στη φοιτητική λέσχη του Α.Π.Θ. παραμένουν απλήρωτοι εδώ και δύο μηήνες ενώ απο το 2008 ο εργολάβος δεν αναγνωρίζει την τριετή προυπηρεσία των υπαλλήλων. Οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι καταγγέλουν τις πρυτανικές αρχές για αδιαφορία.Έτσι, συνεχίζονται τα σενάρια κλεισίματος της λέσχης, τα οποία μάλιστα
μοιάζουν προκλητικά παραμονές των φοιτητικών εκλογών αφήνοντας χωρις σίτιση χιλιάδες φοιτητές του Α.Π.Θ.