Δεκάδες καταγγελίες δέχεται η Ένωση Καταναλωτών ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) από καταναλωτές, για παράνομες και αθέμιτες πρακτικές των εταιριών ενημέρωσης οφειλετών και των δικηγορικών γραφείων που έχουν αναλάβει κατ' επάγγελμα εισπρακτικό ρόλο.
Όπως σημειώνει η οργάνωση των καταναλωτών, με το Ν. 3758/2009 «θεσπίστηκαν - υποτίθεται - οι κανόνες λειτουργίας των πρώην εισπρακτικών εταιριών, οι οποίες μετονομάστηκαν σε εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών. Δύο χρόνια αργότερα από την έναρξη της ισχύος του, ο νόμος αποδεικνύεται ανεπαρκής, έχει καταντήσει κενό γράμμα, καθώς μόνο την επωνυμία τους έχουν αλλάξει οι περισσότερες από αυτές εταιρίες και όχι τις πρακτικές τους.

Παράλληλα, τον εισπρακτικό ρόλο έχουν αναλάβει πια συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία, τα οποία φυσικά δεν καλύπτονται από τον παραπάνω νόμο, λειτουργώντας σε αντίθεση με τα συναλλακτικά ήθη και τη δεοντολογία του δικηγορικού λειτουργήματος».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει ότι αρκετές τράπεζες έχουν βρει και άλλον έναν τρόπο να ξεπεράσουν τις απαγορεύσεις αυτού του νόμου, που απεκδύει κάθε εισπρακτικής δυνατότητας τις εταιρίες αυτές, εκχωρώντας τις απαιτήσεις τους σε εταιρίες του εξωτερικού, χωρίς μάλιστα να προβαίνουν σε αναγγελία στους οφειλέτες, όπως ο Αστικός Κώδικας ορίζει.


Οι περισσότερες καταγγελίες των οφειλετών εστιάζονται στα εξής:

- Δέχονται ενοχλήσεις καθημερινά και περισσότερες από μία φορά μέσα στην ίδια ημέρα, παρότι ο νόμος απαγορεύει περισσότερες από μία φορά τις δύο ημέρες.

- Ενοχλούν σε ακατάλληλες ώρες και σε αρκετές περιπτώσεις δεν ενημερώνουν για τα στοιχεία τους.

- Ενοχλούν σε εργασιακούς χώρους καθώς και συγγενικά πρόσωπα των οφειλετών.

- Απειλούν με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, "γνωμοδοτούν" αυθαίρετα για το αν κανείς υπάγεται ή όχι στο νόμο για τη ρύθμιση χρεών, προσβάλλουν και πιέζουν ασφυκτικά ακόμα και αδύναμες κοινωνικές ομάδες, όπως συνταξιούχους και ανάπηρους.

- Διαστρεβλώνουν τις διατάξεις των νόμων

- Διάφοροι υπάλληλοι αντιποιούνται το δικηγορικό λειτούργημα, παριστάνοντας τους δικηγόρους.

Συνήθης μάλιστα πρακτική των περισσότερων τέτοιων εταιριών είναι το «σπάσιμο νεύρων» με τη χρήση call centers: πραγματοποιούνται αυτόματα συνεχόμενες κλήσεις σε τηλέφωνα οφειλετών, μέχρι αυτοί να απαντήσουν, διαπιστώνοντας ότι στην άλλη γραμμή βρίσκεται ένα μηχάνημα.

Για τους καταναλωτές καθίσταται σαφές ότι ο νόμος για τις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών είναι όχι μόνο ανεφάρμοστος αλλά και ελλιπής. Δεδομένου ότι αναφέρεται μόνο στις εισπρακτικές εταιρίες, το ρόλο τους έχουν αναλάβει πια δικηγορικές εταιρίες και εισπρακτικές υπηρεσίες των τραπεζών, που έχουν αφεθεί να προσβάλλουν ανεξέλεγκτα τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της προσωπικότητας, της τιμής, του οικογενειακού ασύλου και των προσωπικών δεδομένων.


Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί:

- Τα υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, να προβούν σε ουσιαστική τροποποίηση του νόμου, περιλαμβάνοντας στις ρυθμίσεις τους και τις εισπρακτικές υπηρεσίες των τραπεζών και ορίζοντας την επιβολή προστίμων και στις τράπεζες, των οποίων οι εκπρόσωποι παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου. Να εξειδικευτεί το πλαίσιο ρυθμίσεων σχετικά με τις εκχωρήσεις χρεών από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε τρίτους, ιδίως μάλιστα σε δικηγορικά γραφεία ή εταιρίες.

- Τους Δικηγορικούς Συλλόγους να ερευνήσουν τις καταγγελίες που λαμβάνουν από τους οφειλέτες, σχετικά με τις πρακτικές των δικηγορικών γραφείων στα οποία εκχωρούνται οι απαιτήσεις των τραπεζών.

Οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με εισπρακτικές εταιρίες και δικηγορικά γραφεία θα πρέπει να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στους Δικηγορικούς Συλλόγους και στην ιστοσελίδα της ΕΚΟΙΖΩ www.ekpizo.gr υπάρχει σχετικό υπόδειγμα καταγγελίας.