Στην κατεδάφιση ενός κτιρίου που χτίστηκε πριν από περίπου 25 χρόνια πάνω σε απαλλοτριωμένο από το δημόσιο οικόπεδο, προχωρά από σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Το κτίριο καλύπτει τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας ενός από τους πιο σημαντικούς δρόμους του νησιού και η ύπαρξή του είχε γίνει αντικείμενο πολλών διαμαρτυριών, επειδή κατά τη φάση ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου δρόμου, πριν από περίπου 16 χρόνια, δεν είχε κατεδαφιστεί.

Παράλληλα, αποτελούσε έναν καθημερινό κίνδυνο για τους οδηγούς οχημάτων και συχνά στο παρελθόν υπήρξε αιτία τροχαίων ατυχημάτων.

Το θέμα χειρίστηκε, μέσα από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις, η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και τελικά επιτεύχθηκε η απαλλοτρίωση του κτιρίου αντί του ποσού των 550 χιλιάδων ευρώ, χρήματα που κατέβαλε η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.