Περαιτέρω πτώση σημειώνει σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται στο 1,714 ευρώ το λίτρο, από 1,716 χθες και 1,72 στις αρχές του μήνα. Στο μεταξύ, από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών προκύπτει πλήρης εφαρμογή του πλαφόν σε 10, από τους 13, νομούς όπου έχει επιβληθεί. Υπερβάσεις σε ορισμένα πρατήρια κατά περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν στους νομούς Δωδεκανήσου, Κεφαλονιάς και Κυκλάδων. Αντίθετα πλήρης είναι η συμμόρφωση σε Λασίθι, Ρέθυμνο, Σάμο, Χίο, Γρεβενά, Έβρο, Ευρυτανία, Κέρκυρα, Λέσβο και Φωκίδα.

                      Οι τιμές ανά νομό αναλυτικά (ανώτατη επιτρεπόμενη και επικρατούσες) έχουν ως εξής:

ΝΟΜΟΣ                                      Ανώτατη Τιμή Καταναλωτή Κατ/τη Μέση Αν/τη

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ                        1724           1670       1722        1790

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                           1788           1758       1785        1788

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                          1774            1739       1769       1775

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                1734            1734        1734       1734

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                   1739           1720        1738       1739

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                             1736           1690        1726       1736

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                        1744           1682        1728       1744

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                        1745            1699        1740       1745

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                           1765            1727         1762      1765

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ                            1769           1767         1772      1897

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                          1724           1659          1722      1891

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                              1722            1668          1714      1722

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ                            1735            1690          1727       1735