Ο πρόεδρος του Γ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Γιώργος Σταυρόπουλος απέρριψε την αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος και δύο γονέων, με την οποία ζητούσαν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή προκειμένου να "παγώσει" η από 4.5.2011 απόφαση της υπουργού Παιδείας που αφορά στην απόκτηση απολυτηρίου από τα Γενικά Λύκεια με ενδοσχολικές εξετάσεις.
Παράλληλα, ο κ. Σταυρόπουλος προσδιόρισε να εκδικαστεί η προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) της Ομοσπονδίας στις 9 Ιουνίου 2011, στην αυξημένη, επταμελή σύνθεση του Γ' Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Με την εν λόγω υπουργική απόφαση, παρέχονται οδηγίες στους διευθυντές των Γενικών Λυκείων να προετοιμάσουν τα σχολεία τους για τις ενδοσχολικές εξετάσεις που θα χορηγήσουν απολυτήριους τίτλους.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι, η απόκτηση απολυτηρίου μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων οδηγεί σε απολυτήρια δύο ταχυτήτων, αδικεί τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παραμάγαζων που θα εκδίδουν πλασματικούς τίτλους έναντι αμοιβής.

Ακόμη, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν αμερόληπτη και αντικειμενική διαδικασία, ενώ οι ενδοσχολικές είναι δυνατόν να καταδολιευτούν από τον υποκειμενισμό των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές τους, από πιέσεις, εκβιασμούς και τοπικές διαπλοκές.