Στη... μάχη για την απόκτηση μίας θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ρίχνονται νωρίς το πρωί της Πέμπτης, περισσότεροι από 110.000 υποψήφιοι. Ξεκινούν με την εξέταση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και θα «κλείσουν» στις 25 Μαϊου με τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

 Ωστόσο, σε περισσότερους από 3.000 υπολογίζονται οι μαθητές, που θα κάνουν χρήση αυτής της απόφασης του υπουργείου και δεν θα συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

   
 Σύμφωνα με πληροφορίες, φέτος η εξεταστική επιτροπή δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και μάλιστα με μεγαλύτερη προσήλωση, θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας. Οι καθηγητές εκτιμούν ότι τα θέματα -όπως και πέρσι- θα είναι με δυσκολίες που θα κλιμακώνονται, ώστε να γίνεται ευκολότερη η επιλογή των καλύτερων.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο αριθμός εισακτέων, που φέτος υπολογίζεται ότι θα είναι πιο κοντά στις επιθυμίες των ίδιων των σχολών. Έτσι, δεν αποκλείεται να προκύψουν μικρότεροι αριθμοί εισακτέων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ανατραπεί ο ρυθμός των επιτυχόντων στις σχολές. Ταυτόχρονα, 24 τμήματα πανεπιστημίων δεν θα δεχθούν υποψηφίους από φέτος.

 Το ποσοστό 10% των υποψηφίων παλαιοτέρων ετών, που έμπαιναν στη διαδικασία της επιλογής, χωρίς να δώσουν εξετάσεις, θα εφαρμοστεί και φέτος, αλλά για τελευταία χρονιά, αφού από τον επόμενο χρόνο αυτή η δυνατότητα καταργείται και όποιος επιθυμεί να ενταχθεί και πάλι στην επιλογή για μία θέση στα ανώτατα ιδρύματα, θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλήνιες εξετάσεις.

 Επιπλέον, το μηχανογραφικό δελτίο με τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για να μπουν στη διαδικασία της επιλογής, δεν έχει εκδοθεί και αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες, να μην συμπεριλαμβάνει τμήματα με βάση τη ζήτηση και τη δυναμική τους. Δηλαδή, τμήματα τα οποία είχαν ελάχιστους υποψήφιους τα προηγούμενα χρόνια και ελάχιστους διδάσκοντες, ενδεχομένως δεν θα περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο.

 Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήματα, που δήλωσαν προτίμηση, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων, που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά έως ότου καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος.