Σε ειδική ρύθμιση ώστε να μην περικοπεί το επίδομα ανεργίας και να μην ακυρωθεί η κάρτα ανεργίας οσων εγγεγραμμένων ανέργων συμμετέχουν για δυο εβδομάδες στο πρόγραμμα της απογραφής προέβη η ΕΛΣΤΑΤ μετά από επικοινωνία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Κουτρουμάνη, με τον Πρόεδρο της Αρχής, κ. Ανδρέα Γεωργίου. Οι άνεργοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της απογραφής αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο να χάσουν την κάρτα ανεργίας εξαιτίας της πρόσληψης και να πρέπει να εκδώσουν άλλη με νέα εγγραφή μετά την ολοκλήρωση του έργου που είναι διάρκειας δυο μηνών με δυσμενείς συνέπειες για τα ωφελήματα που λαμβάνουν.