Ανησυχία και επιφυλακτικότητα έχει καταβάλει τους πολίτες σχετικά με την διαδικασία απογραφής που άρχισε από σήμερα, εξαιτίας της αυξημένης εγκληματικότητας. Για να αποφθεχθούν περιστατικά απάτης, οι πολίτες που έχουν αμφιβολίες για τους απογραφείς μπορούν να επικοινωνούν στο 213-1352138-40 ώστε να εξακριβώσουν τα στοιχεία των απογραφέων.

Οι πολίτες πριν δεχθούν τους απογραφείς πρέπει να καταγράψουν το ονοματεπώνυμο των απογραφέων, τα στοιχεία του επόπτη τους που θα φέρουν στην κονκάρδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι απογραφείς υποχρεούνται να φορούν την ειδική κονκάρδα ώστε να πιστοποιείται η ιδιότητά τους.


Για πρώτη φορά δεν θα χρειαστεί να παραβρίσκονται στο σπίτι την ημέρα της απογραφής όλα τα μέλη της οικογένειας. Πληροφορίες μπορούν να δοθούν από ένα και μόνο μέλος που θα γνωρίζει τις πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία γέννησης, την εκπαίδευση και την εργασία των υπολοίπων.

Οσον αφορά την κατοικία, θα πρέπει να γνωρίζουμε το έτος κατασκευής και το εμβαδόν της, ενώ ερωτήσεις θα γίνουν σχετικά με την ύδρευση, τη θέρμανση, τη μόνωση, τον αριθμό των αυτοκινήτων που κατέχουμε και αν διαθέτουμε χώρο στάθμευσης, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο.

Οπως ξεκαθαρίστηκε, δεν θα τεθεί κανένα ερώτημα σχετικά με τη νομιμότητα του ακινήτου και δεν θα ζητηθεί κανένα σχετικό πιστοποιητικό.

Για τους μετανάστες θα υπάρχουν ειδικές προβλέψεις. Η απογραφή θα γίνει στη γλώσσα τους παρουσία συνοδού της κοινότητάς τους και δεν θα επιδείξουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τη νομιμότητά τους.