Φραγή εισερχομένων φοιτητών ενεργοποίησε το Υπουργείο Παιδείας για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2011, στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, γεγονός που δεν προκάλεσε έκπληξη στους πανεπιστημιακούς κύκλους. Ο υφυπουργός Παιδείας, κ. Πανάρετος είχε «στοχοποιήσει»  το εν λόγω τμήμα καιρώ τώρα.
Ο λόγος; Η περιβόητη υπόθεση οικογενειοκρατείας στο τμήμα, που το κρατάει σφραγισμένο από το Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν δεν θα συμπεριληφθεί καν στις βάσεις 2011 ως δυνατή επιλογή.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται μοναδικό περιστατικό, στα χρονικά του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

Στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως διαπιστώθηκε από σειρά ελέγχων, «το διδακτικό του προσωπικό απαρτίζεται σχεδόν αποκλειστικά από συγγενείς όπως σύζυγοι, τέκνα, γαµπροί, κουµπάροι κ.ά.» Ο υφυπουργός Παιδείας Γ. Πανάρετος, ζήτησε να «ξηλωθεί» το τμήμα, λόγω οικογενειοκρατίας, οι φοιτητές του οποίου θα µετεγγραφούν σε άλλο.

Με επιστολή του υφυπουργού προς τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ζητήθηκε μάλιστα η γνώµη της Συγκλήτου για την άµεση κατάργηση του τµήµατος, τη µη περίληψή του στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ερχόµενου έτους και την ένταξη των φοιτητών του στο Τµήµα Θεολογίας του πανεπιστηµίου.


Ο σχετικός φάκελος απεστάλη και στον εισαγγελέα για να επιβληθούν και ποινικές κυρώσεις.