Παγκόσμια εκστρατεία του ΟΗΕ για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς η 11η Μαΐου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η ημέρα για την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας Δεκαετίας Δράσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με διάφορες εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.
Αυτήν την ημέρα έχει προγραμματιστεί σειρά εκδηλώσεων σε κάθε ήπειρο, σε κάθε ζώνη ώρας, με το μήνυμα «Είναι ώρα για δράση, μπορούμε να σώσουμε εκατομμύρια ζωές».

Οι προτάσεις για τη Δεκαετία της Δράσης του ΟΗΕ αναφέρουν μεταξύ άλλων:

- Η ασφαλής κυκλοφορία των παιδιών πρέπει να αναγνωριστεί ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

- Η UNICEF, κορυφαία Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τα δικαιώματα του παιδιού, με τις μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες υγείας, θα πρέπει να αναδείξουν την πρόληψη των τραυματισμών παιδιών ως «μεγάλο και διεθνή στόχο για τη δημόσια υγεία».

- Κυβερνήσεις, Τράπεζες Ανάπτυξης και μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες υγείας πρέπει να θεσπίσουν ως προτεραιότητα την οδική ασφάλεια.

- Ο ΟΗΕ, με την οργάνωσή του στον τομέα των μεταφορών, δεν έχει τα εφόδια για να αντιμετωπίσει την απειλή της ταχείας αύξησης της κυκλοφορίας και των ατυχημάτων σε παγκόσμια βάση. Χρειάζεται νέος Οργανισμός Οδικών Μεταφορών του ΟΗΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια.
TAGS