Τίτλους τέλους και επίσημα βάζει το υπουργείο Παιδείας στην Τράπεζα Θεμάτων στα Λύκεια, με εγκύκλιο που έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Τάσος Κουράκης.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν ήδη από φέτος, και θα αφορούν τους μαθητές της Α' και Β' τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, καθώς και αυτούς των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο, από τις εξετάσεις της περιόδου Μάιου - Ιουνίου 2015, η επιλογή του 50% των θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων παύει να ισχύει.

Ταυτόχρονα επανέρχεται ως βαθμός προαγωγής ο γενικός μέσος όρος εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο ο βαθμός προαγωγής των μαθητών στη Α΄ και Β΄ Λυκείου δεν θα συνυπολογίζεται στον βαθμό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα θα είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.

Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή του Λυκείου.

Θα γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Διαβάστε την εγκύκλιο