Περίπου 1.700 δημοτικούς αστυνομικούς, από τους 2.868 που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας αφορά η ρύθμιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους 1.542 δημοτικούς αστυνομικούς που μετακινήθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. και αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα αντικείμενο και τους 119 οι οποίοι βρίσκονταν στους πίνακες διαθεσιμότητας αλλά έμειναν αδιάθετοι.

Η ρύθμιση θα προβλέπει ότι:

  • Εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του νόμου καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που συστάθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2014.
  • Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι μετατάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που συνιστώνται εκ νέου στους δήμους και συγκεκριμένα σε Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Η κατάργηση των θέσεων γίνεται όταν ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες που απαιτούνται για τη μετάταξή τους και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαημέρου από τη δημοσίευση του νόμου.
  • Οι υπάλληλοι- δημοτικοί αστυνομικοί μετατάσσονται κατά προτεραιότητα στους δήμους από τους οποίους προήλθαν, με πράξη μετάταξης που εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του οικείου δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
  • Οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικής τους κάλυψης για το 2015 θα καλυφθούν από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  • Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, θα είναι οι ίδιες που ίσχυαν πριν την κατάργησή της.
  • Όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες θα καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού και των κατά περίπτωση αρμόδιων αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών, Νίκου Βούτση, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργου Κατρούγκαλου. 

Πάντως, στόχος είναι η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Γι΄αυτό η ρύθμιση θα προβλέπει ότι αυτό θα γίνει εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, ο οποίος θα γίνει προσπάθεια να ψηφιστεί από τη Βουλή πριν από το Πάσχα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους 573 δημοτικούς αστυνομικούς, που τοποθετήθηκαν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, καθώς σχεδόν οι μισοί από αυτούς επιθυμούν να μετακινηθούν. Ως λύση προτείνουν να προβλεφθεί μέσα στο πλαίσιο των 15.000 προσλήψεων που έχουν συμφωνηθεί για το 2015, η πρόσληψη 300 με 400 Σωφρονιστικών υπαλλήλων ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να μετακινηθούν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής.