Την εγκύκλιο με την αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό που είχε προαναγγείλει έστειλε στους φορείς του Δημοσίου ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Σύμφωνα με την κατεπείγουσα εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι φορείς θα πρέπει έως τις 19 Μαρτίου, δηλαδή εντός μίας εβδομάδας, να αποστείλουν τα αιτήματά τους, ώστε να προχωρήσει η έκδοση των πινάκων με τις αντίστοιχες θέσεις τις οποίες θα μπορούν να επιλέξουν οι 3.900 απολυμένοι ή «διαθέσιμοι» υπάλληλοι που επιστρέφουν στο Δημόσιο αλλά και όσοι από τους 6.000 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ επιλέξουν να ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας που πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα το υπουργείο.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, οι φορείς καλούνται να:

αποστείλουν σχετικό τεκμηριωμένο ως προς τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα προσόντα για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως και την 19η Μαρτίου 2015, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τον συνημμένο Πίνακα (αρχείο excel) του Παραρτήματος (1) της παρούσας. Στοιχεία που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπ΄όψη», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Και προστίθεται: «Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό ή τον Πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής, ιεραρχημένα ως προς την αναγκαιότητα κάλυψης (βλ. ΣΤΗΛΗ Α «Σειρά Προτεραιότητας»).

Επιπλέον, όπως τονίζεται «τα αιτήματα δεν θα πρέπει να αποτυπώνουν ανάγκες που αντιστοιχούν σε κλάδους ή ειδικότητες του εκάστοτε φορέα που καταργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και του ν.4250/2014, γιατί το υπό κρίση προσωπικό θα επαναπροσληφθεί με το επικείμενο νομοσχέδιο».

Στην ίδια εγκύκλιο, ζητείται «στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2015 και με στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα για μία πιο ευέλικτη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, ιδίως μετά την πρόσφατη αναδιοργάνωση των δομών των Υπηρεσιών σας, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη σταδιακής ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης των περιλαμβανομένων σε πίνακες διοριστέων παρελθόντων ετών σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε έως και την 19η Μαρτίου 2015:

α) τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών σας για διορισμό/πρόσληψη τακτικού προσωπικού, κατά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, για την εύρυθμη λειτουργία τους, προκειμένου οι ανάγκες αυτές να συνεκτιμηθούν για το συνολικό προγραμματισμό προσλήψεων.

β) ποιες από τις ως άνω ανάγκες καλύπτονται από τις εκκρεμότητες διορισμών/προσλήψεων τακτικού προσωπικού (μονίμου και αορίστου χρόνου) των υπηρεσιών σας, που αφορούν σε οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που έχουν διενεργηθεί από το Α.Σ.Ε.Π. ή τους φορείς.

Στοιχεία που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπ΄όψη.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν συνολικά από το κάθε υπουργείο, τόσο για τις υπηρεσίες του, όσο και για τους φορείς που εποπτεύει, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καταλήγει η εγκύκλιος.

Διαβάστε την εγκύκλιο