Ένα σετ πλαστικών παιδικών εργαλείων, όπου στις άκρες τους έχουν μορφές cartoon, αποσύρεται λόγω επικινδυνότητας.

Πρόκειται για το παιχνίδι «Cartoon Tool Playset» μάρκας Stylish με κωδικό 36523. 

Η σήμανση του προϊόντος αναφέρει ότι προορίζεται για παιδιά άνω των 3 ετών και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού από παιδιά μικρότερης ηλικίας επειδή υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. Ωστόσο, δεδομένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει και έλεγχος για χρήση αυτού και από παιδιά μικρότερα των 3  ετών. Σύμφωνα με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, το προϊόν απέτυχε στις  δοκιμές για παιδιά μικρότερα των 3 ετών. Συγκεκριμένα από το προϊόν μπορεί να αποκολληθούν μικρά κομμάτια και να υπάρξει κίνδυνος πνιγμού.  

 

Μετά από αυτό, η εταιρία Νικόλαος Κ. Κορακάκης, οικειοθελώς σταμάτησε την εισαγωγή και την πώληση αυτών των προϊόντων και ανέλαβε την υποχρέωση να ειδοποιήσει τους πελάτες που έχουν αγοράσει το εν λόγω προϊόν, έτσι ώστε σε συνεργασία με αυτούς να αποσυρθεί ή να καταστραφεί. Στην Ελλάδα έχουν διατεθεί 144 τεμάχια.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η εταιρεία Νικόλαος Κ. Κορακάκης συνιστούν στους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το δίνουν προς χρήση σε παιδιά μικρότερα των 3 (τριών) ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση: [email protected]