Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 3 Απριλίου.

Θέμα η εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η επιλογή αυτής της ημερομηνίας κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να υπάρξουν όλες οι νόμιμες χρονικές προϋποθέσεις για την έγκριση της νέας Διοίκησης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΗ του προηγούμενου οικονομικού έτους στις 31 Μαρτίου.

Ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Αρθούρο Ζερβό, ο οποίος έχει ήδη παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη σύντομη συνεργασία, του ζήτησε να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη θεσμική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών της αντικατάστασής του.