Σε κρίσεις Συνταγματαρχών προχώρησε το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, το ΑΣΣ έκρινε:

Προακτέους κατ' εκλογή στο βαθμό του Ταξιάρχου 8 Συνταγματάρχες Σωμάτων,

Διατηρητέους στον αυτό βαθμό 2 Συνταγματάρχες Σωμάτων και

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του έναν Συνταγματάρχη Σωμάτων.