Κλείνουν προσωρινά για λίγες ημέρες ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο Δήλου για λόγους ασφαλείας. 

Τμήματα του χώρου και το Μουσείο θα είναι επισκέψιμα ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία, από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-3:00. 

Από τις αρχές Απριλίου αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου Δήλου με διευρυμένο ωράριο.