Στην τελική ευθεία για αλλαγή φρουράς έχει μπει η ΔΕΗ.

Μετά και την παραίτηση του προέδρου Αρθούρου Ζερβου,  υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους ο κ. Κωνσταντίνος Δόλογλου από Αντιπρόεδρος και Μέλος του ΔΣ και η κ. Ουρανία Αικατερινάρη από Μέλος του ΔΣ, με ημερομηνία ενεργοποίησης τους την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015.

Η 3η Απριλίου έχει οριστεί ως η ημέρα σύγκλισης της συνέλευσης των Μετόχων για την εκλογή νέου προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου.