Ένα σημαντικό έργο θα κατασκευαστεί κοντά στο πιο γνωστό μνημείο της Άρτας και θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος και στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών της πόλης αλλά και των επισκεπτών και εντάχθηκε ήδη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» με απόφαση της γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρας Γεωργακοπούλου -Μπάστα.

Πρόκειται για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή της ιστορικής γέφυρας Αράχθου με συνολικό προϋπολογισμό 330.000 ευρώ και τελικό δικαιούχο το Δήμο Αρταίων.

Το έργο αφορά την κατασκευή χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη δυτική πλευρά του ιστορικού γεφυριού της Άρτας στην περιοχή Ελεούσας σε έκταση 3,7 στρ., χωρητικότητας 40 θέσεων επιβατικών αυτοκινήτων και 2 θέσεων λεωφορείων. Εκτιμάται πως με τη λειτουργία του θα αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης της Άρτας από τον κυκλοφοριακό φόρτο των οχημάτων και θα διευκολύνει τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης.

Για τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: ανακατασκευή και ηλεκτροφωτισμός της συνδετήριας οδού με την επαρχιακή οδό Άρτας - Χανόπουλου και κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν αυτής, καθαίρεση υφιστάμενων μικρών αυθαίρετων κτηρίων και περιφράξεων, κατασκευή, σήμανση και ηλεκτροφωτισμός του κυρίως χώρου στάθμευσης. Επίσης, κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρόμων γύρω από το χώρο στάθμευσης, κατασκευή πλήρους δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και κατασκευή χώρων πρασίνου εντός και περιμετρικά του χώρου στάθμευσης.
TAGS