Από μηδενική βάση θα αρχίσει η κυβέρνηση την αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων.

Ειδικότερα, τα τρία βήματα που θα ακολουθηθούν θα είναι τα εξής:

  • Νέα οργανογράμματα
  • Αξιολόγηση
  • Κινητικότητα

Σύμφωνα με την κυβέρνηση , το κυρίαρχο θέμα, που πρέπει να επιλυθεί δεν είναι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η κακή κατανομή τους. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα δομή των υπουργείων, αρχικά θα γίνει προσδιορισμός και καταγραφή των αναγκών κάθε υπουργείου, ανάγκες που θα αντιστοιχηθούν με νέες οργανικές θέσεις.

Εν συνεχεία, οι οργανικές θέσεις θα συνοψιστούν σε ένα περίγραμμα καθηκόντων, προκειμένου ο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει τους στόχους της εργασίας του. 

Στις επόμενες προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή της αξιολόγησης. Όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργος Κατρούγκαλος, η διαδικασία δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά θα αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, με την παροχή κινήτρων.

Τρίτο στάδιο είναι η εφαρμογή της κινητικότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σύστημα που προωθεί η κυβέρνηση θα έχει ορθολογικά χαρακτηριστικά και θα είναι αντίθετο με μνημονιακές πρακτικές.

Σημειώνεται ότι στόχος της κυβέρνησης είναι τα παραπάνω να έχουν ολοκληρωθεί εντός του επόμενου εξαμήνου.