Δραματική μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας έως το 2080 «βλέπει» η Eurostat.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, υπολογίζεται πως στην Ελλάδα ο πληθυσμός θα διαμορφωθεί στα 7,69 εκατομμύρια ανθρώπους.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τον μεγαλύτερο πληθυσμό θα έχουν η Γαλλία και η Βρετανία, με τον αριθμό των πολιτών να φτάνει τα 78,84 εκατομμύρια και 85,14 εκατομμύρια αντίστοιχα.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη σήμερα οικονομία της Ευρώπης, θα έχει πληθυσμό 65,37 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το 2080, πάντως, η χώρα με τον μικρότερο πληθυσμό στην Ευρώπη θα είναι η Ισλανδία, στην οποία υπολογίζεται πως θα ζουν 467 χιλιάδες άνθρωποι.

TAGS