Να σεβαστεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και να εγκαταλείψει κάθε σκέψη, ή σενάριο για χρήση είτε των διαθεσίμων είτε των αποθεματικών των Ταμείων με στόχο την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της χώρας καλεί την κυβέρνηση η ΑΔΕΔΥ.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της, τα χρήματα των Ταμείων είτε πρόκειται για τα διαθέσιμά τους, είτε για τα αποθεματικά τους είναι «ιερά», καθώς προέρχονται από τις εισφορές των εργαζομένων και προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών αναγκών.

«Οι ζημιές που έχουν υποστεί τα Ταμεία, κατά το παρελθόν, ακριβώς εξαιτίας των ‘εγκληματικών’ επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι ανυπολόγιστες και έχουν οδηγήσει τα ασφαλιστικά Ταμεία στη σημερινή τους δραματική κατάσταση», επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ, ζητώντας από την κυβέρνηση να σεβαστεί τις προεκλογικές της υποσχέσεις για προστασία και ενίσχυση των Ταμείων.

TAGS