Μετά την υπουργοποίηση του Παναγιώτη Νικολούδη, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου τοποθέτησε νέο πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Τη θέση του κ. Νικολούδη καταλαμβάνει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γιώργος Παντελής.

Ο κ. Παντελής ήταν μέχρι τώρα αναπληρωτής του μέχρι πρόσφατα προέδρου της εν λόγω Αρχής, Παναγιώτη Νικολούδη

Παράλληλα, αναπληρωτής του κ. Παντελή τοποθετήθηκε από το ΑΔΣ, ο επίσης αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Δασούλας.