Άκυρο θεωρεί τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου Αρεοπαγίτης Χαρ. Μαχαίρας, αφού σημειώνει δεν υπάρχει νόμος στη χώρα μας που να τον επιτρέπει.

Αυτό πρόκειται να υποστηρίξει ο ενώπιον του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου ο Αρεοπαγίτης και θα εισηγηθεί να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου, που έκρινε ανυπόστατο τον γάμο που τελέστηκε στην Τήλο το 2008 μεταξύ δυο ομόφυλων γυναικών.

Στον Άρειο Πάγο επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα η αναίρεση που έχει ασκήσει το ομόφυλο ζευγάρι κατά της απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου, αλλά για τυπικούς λόγους αναβλήθηκε για τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Όπως έγινε γνωστό, ο εισηγητής της υπόθεσης, κ. Μαχαίρας, κατά την ακροαματική διαδικασία θα υποστηρίξει ότι από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτός ο πολιτικός γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.

Αναλυτικότερα, ο κ. Μαχαίρας θα αναφέρει πέντε νομικούς λόγους που δεν μπορεί να είναι νόμιμος ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ συγχρόνως αιτιολογεί τις απόψεις του:

  1. «Υπό το νομικό καθεστώς του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), θεωρείται αυτονόητη η διαφορετικότητα των φύλλων των νεονύμφων (βλέπε ιδία εκείνες περί προικός, του άρθρου 1.350 κ.ά.). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο Α.Κ. αντιλαμβάνεται τον γάμο μόνο μεταξύ ετεροφύλων. Η δε αναφορά των διατάξεων του Α.Κ. πλέον, σε "συζύγους" και "μελονύμφους", ουδόλως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έγινε για να καταδείξει ότι εφεξής "αναγνωρίζει" πολιτικό γάμο και μεταξύ ομοφύλων, αλλά μάλλον ότι υιοθετήθηκε αυτή η φρασεολογία για λόγους νομοτεχνικούς.
  2. Αυτό άλλωστε ενισχύεται και από την ρητή αναφορά σε πρόσφατο νομοθέτημα, τον νόμο 3719/2008 - σύμφωνο συμβίωσης-, όπου στο άρθρο 1 αυτού γίνεται χρήση ρητώς της έννοιας των "ετερόφυλων".
  3. Από το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ουδόλως συνάγεται καταλυτικό επιχείρημα υπέρ της αναγνώρισης πολιτικού γάμου μεταξύ ομοφύλων, αφού και εκεί διακρίνονται τα δύο φύλα.
  4. Ομοίως και στο άρθρο 23 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΑ).
  5. Η ευρωπαϊκή νομολογία κρίνει και τάσσεται μεν ρητώς υπέρ της διεύρυνσης της έννοιας της οικογένειας και μεταξύ ομοφύλων (Στρασβούργο κ.λπ.), δεν έχει αποφανθεί όμως ρητά περί του τρόπου που θα πραγματωθεί αυτή, δηλαδή για παράδειγμα με ποιο νομικό μόρφωμα, όπως λ.χ. το σύμφωνο συμβίωσης ή άλλως».

Κατά συνέπεια, σημειώνει ο αρεοπαγίτης, υπό ελληνικό νομικό καθεστώς «δεν νοείται πολιτικός γάμος μεταξύ ομοφύλων».

Τέλος, θεωρεί ο δικαστικός λειτουργός ότι είναι αναγκαία η θέσπιση με ρητή νομοθετική διάταξη του γάμου μεταξύ ομοφύλων, όπως ήδη προβλέπεται σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες.