Από 20 έως 40 ημέρες απαιτούνται για την εξέταση των αιτημάτων από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ.    

Συγκεκριμένα πρόκειται για περιστατικά, τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΙΚΑ.

Για την εξέταση των ενστάσεων, απαιτούνται από 2-3 μήνες και αυτό εξαιτίας τού ότι δεν μπορούν ιατροί που συμμετείχαν στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή να συμμετέχουν και στη Δευτεροβάθμια.

Η διοίκηση του Ιδρύματος αναφέρει επίσης, ότι έως τον Μάρτιο του περασμένου έτους, εξαιτίας της πολύμηνης απεργιακής κινητοποίησης των ιατρών-μελών των Υγειονομικών Επιτροπών, συσσωρεύτηκαν 68.000 αιτήματα προς εξέταση.

Σήμερα, έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες της Διεύθυνσηςνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας και των ιατρών του Ειδικού Σώματος, εκκρεμούν μόλις 6.280 αιτήματα προς εξέταση πανελλαδικά, όταν τα νέα αιτήματα που εισήχθησαν το πρώτο δεκαπενθήμερο του τρέχοντος μηνός ανέρχονται σε 6.038, σημειώνουν.

Κατά μέσο όρο εισέρχονται 11.000 νέα αιτήματα ανά μήνα και έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για προγραμματισμό τουλάχιστον 1.200 υγειονομικών επιτροπών σε μηνιαία βάση που μπορούν να εξετάζουν από 15.000-19.000 αιτήματα, τονίζει το ΙΚΑ.

Προσθέτει, τέλος ότι στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήματα για παρατάσεις ήδη χορηγηθέντων συντάξεων και επιδομάτων, αυτά μπορούν να κατατίθενται τουλάχιστον 2 μήνες προ της λήξης τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη χορήγησή τους.