Ολοκληρώθηκε η δεκαήμερη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση των Ανθυπολοχαγών Πεζικού και Αεροπορίας Στρατού της ΣΣΕ Τάξεως 2014, του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης της Σχολής Πεζικού.

Η επιχειρησιακή τους εκπαίδευση περιλάμβανε Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων Μηχανοκίνητου Λόχου, σε όλες τις φάσεις του αγώνα, ασκήσεις οργάνωσης ακτής, φόρτωσης Διμοιρίας Πεζικού σε λέμβους, συνεργασία Πεζικού και Αεροπορίας Στρατού σε αεροκίνητες αερομεταφερόμενες επιχειρήσεις και βολές αντιαεροπορικών όπλων.

Δείτε εικόνες: