Να μη διαγραφεί από τα μηχανογραφικά δελτία το τμήμα «Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων» του ΤΕΙ Κρήτης, του παραρτήματος Αγίου Νικολάου, ζητούν ο Δήμος Αγίου Νικολάου και φορείς του Λασιθίου.

    Μετά την σχετική ανακοίνωση της απόφασης του υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση στο γραφείο του δημάρχου Αγίου Νικολάου, Δημήτρη Κουνενάκη.

    Στη συνάντηση πήραν μέρος ο πρόεδρος και τα μέλη της «Επιτροπής παιδείας» του δήμου, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λασιθίου, καθώς επίσης και η Προϊσταμένη του Τμήματος ΤΕΙ «Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής» η Δρ. Φωτεινή Ψιμάρνη - Βούλγαρη και ο Προϊστάμενος του τμήματος ΤΕΙ «Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων» Δρ. Ιωάννης Δημοτίκαλης.

    Κατά τη συνάντηση παρουσιάσθηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στο τμήμα «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων» του ΤΕΙ Κρήτης, του παραρτήματος Αγ. Νικολάου που ιδρύθηκε το 2009 ο αριθμός των εισακτέων του 2009 - 2010 ανέρχεται στους 180 φοιτητές. Εισήχθησαν 54 από τους οποίους συμμετοχή στις εξετάσεις είχαν οι 25.

    Το δεύτερο έτος 2010 - 2011 εισήχθησαν 186 φοιτητές, εκ των οποίων οι 120 παρακολουθούν ενεργά τα μαθήματα του τμήματος και 92 φοιτητές προμηθεύτηκαν βιβλία.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία της γραμματείας του τμήματος, υπάρχουν σύνολο εγγεγραμμένων φοιτητών για τα δύο έτη 173 και σύνολο ενεργών φοιτητών 145, σύμφωνα με την αναλυτική βαθμολογία τους.

    Η κατάργηση του τμήματος, τονίστηκε στη συνάντηση, θα δημιουργήσει προβλήματα και στο άλλο τμήμα ενώ η οικονομία που θα επιτευχθεί σε περίπτωση κατάργησής του είναι μόλις 6.800 € το εξάμηνο.