Σε κρίσεις των ανώτατων αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος προχώρησε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Κατά τις εργασίες εκρίθησαν συνολικά δύο αντιναύαρχοι, οκτώ υποναύαρχοι, ένας υποναύαρχος τεχνικός, εννέα αρχιπλοίαρχοι και ένας αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος τεχνικός.

Στο Σώμα παραμένει ο Α΄ Υπαρχηγός, Αθανάσιος Χονδρονάσιος. Αντίθετα, αποστρατεύεται ο Β΄ Υπαρχηγός, Βασίλειος Σιέττος, τη θέση του οποίου παίρνει ο Νικόλαος Πατρινός, ο οποίος πρόκειται να προαχθεί στον βαθμό του αντιναυάρχου.

Επίσης, αποστρατεύονται οι υποναύαρχοι του Λιμενικού Σώματος, Παναγιώτης Πετρόπουλος, Γιώργος Μπουμπόπουλος και Ιάκωβος Σέργης. Εκτός Σώματος τέθηκε και ο Λιμενάρχης Πειραιά, Γεώργιος Σαρηγιάννης, ενώ αποστρατεύτηκε και ο Εμμανουήλ Βαφείδης.

Το Συμβούλιο επέλεξε για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων τους Aρχιπλοιάρχους Κλιάρη Θεόδωρο, Μπαρκάτσα Γεώργιο και Καραγεωργόπουλο Ιωάννη, οι οποίοι πρόκεται να προαχθούν στον βαθμό του υποναυάρχου.

Δείτε ποιοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται