ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχο της εφορίας σε ΔΕΗ και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέταξε η Σαββαΐδου

της Ντίνας Καραμάνου - Δημοσίευση 19 Μαρτίου 2015, 19:24 / Ανανεώθηκε 19 Μαρτίου 2015, 19:53
Έλεγχο της εφορίας σε ΔΕΗ και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέταξε η Σαββαΐδου
Facebook Twitter Whatsapp

Διενέργεια «μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου για επιστροφή ΦΠΑ» σε ΔΕΗ και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ,  ζητά η Αικατερίνη Σαββαΐδου.

Διενέργεια «μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου για επιστροφή ΦΠΑ» σε ΔΕΗ και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ,  ζητά η Αικατερίνη Σαββαΐδου.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αναθέτει τον έλεγχο στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

Η απόφασή της, μάλιστα, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 372/18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015).

Σε αυτήν αναφέρεται πως 

Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέτρων καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Μάλιστα, η κ. Σαββαΐδου ζητά να ελεχθούν οι επιστροφές ΦΠΑ

1. της χρονικής περιόδου 1/8/2014−31/8/2014 της επιχείρησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και

2. της χρονικής περιόδου 1/1/2014−30/9/2014 της επιχείρησης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε..