Ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου Τάσος Αποστολόπουλος, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής Πελοποννήσου, ενέταξε τρία νέα έργα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007 - 2013, συνολικού προϋπολογισμού 11.833.844,04 ευρώ.

Τα έργα αυτά αφορούν την αντικατάσταση του υπολειπόμενου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Κιάτου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.244.750 € με αντικατάσταση δικτύου μήκους περίπου 23 χιλιομέτρων.

Το δεύτερο έργο αφορά το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων υπολοίπου δημοτικού διαμερίσματος Κορίνθου με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 3.549.346,98 €. Ειδικότερα, θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους περίπου 19 χιλιομέτρων στις περιοχές Καλλιθέας και Νεάπολης στη Μπαραθίστρα Κορίνθου, καθώς και στην περιοχή Αγίου Γεωργίου με τελικό προορισμό το βιολογικό καθαρισμό της Κορίνθου.

Τέλος, το τρίτο έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και είναι συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 6.039.747,06 €. Το έργο αφορά την προμήθεια σύγχρονου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού των μονάδων έρευνας, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών των δέκα τμημάτων του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατά τρόπο ώστε να ενισχυθεί και να προωθηθεί η έρευνα.

 Ο προγραμματιζόμενος για προμήθεια εξοπλισμός σχετίζεται με τη συμπλήρωση και την επέκταση των εργαστηρίων πληροφορικής, σύγχρονων εργαστηρίων τεχνολογίας, σύγχρονων εργαστηρίων και μονάδων έρευνας καθώς και την υποστήριξη της κεντρικής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών για τα τμήματα που κρίνεται απαραίτητο.

TAGS