Τη σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του εγχειρήματος της θαλάσσιας σύνδεσης του κέντρου της Θεσσαλονίκης με τα ανατολικά προάστια, καθώς και με άλλες περιοχές, θα εξετάσει η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η σχετική μελέτη, από το υπουργείο Υποδομών, με απόφαση που εκδόθηκε την 23η Μαρτίου του 2011. Προς απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κυριάκου Βελόπουλου, ο υφυπουργός Υποδομών  Σπύρος Βούγιας απέστειλε στη Βουλή έγγραφο με το οποίο ενημερώνει ότι το έργο «Τεχνικός σύμβουλος για τη διερεύνηση ανάπτυξης αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή», ανετέθη στην ένωση εταιρειών TREDIT A.E. και MARNET ATE.

Ο υφυπουργός σημειώνει ότι «το έργο ως βασικό στόχο έχει να επικαιροποιήσει - προσδιορίσει με ακρίβεια και σαφήνεια, με τα σημερινά δεδομένα, τη σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του εγχειρήματος της θαλάσσιας σύνδεσης του κέντρου της πόλης με τα ανατολικά προάστια βραχυπρόθεσμα, καθώς και με άλλες περιοχές (πχ δυτική Θεσσαλονίκη) μεσο-μακροπρόθεσμα».

Ο κ. Βούγιας ενημερώνει επίσης ότι η μελέτη στοχεύει στον προσδιορισμό του ρόλου του νέου μέσου στο δίκτυο μέσων μεταφοράς της ευρύτερης περιοχής, τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα με αυτά, καθώς και τον τρόπο ένταξής του κάτω από τον υπό σύσταση Μητροπολιτικό Φορέα Δημοσίων Συγκοινωνιών της πόλης.

Τελικός στόχος είναι η προετοιμασία του Διεθνούς Διαγωνισμού για την προσέλκυση ιδιώτη επενδυτή για την ολοκληρωμένη λειτουργία της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αναφέρει επιπλέον ο κ. Βούγιας.

«Το παρόν εγχείρημα προωθεί έναν περισσότερο ευέλικτο σχεδιασμό, με λιγότερες στάσεις, αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών, περιορισμό των απαιτήσεων σε μεγάλες τεχνικές παρεμβάσεις και πλήρη ένταξη αυτών στον αστικό ιστό και το θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής εξυπηρέτησης», αναφέρει ο υφυπουργός.

Το έγγραφο του κ. Βούγια διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος επικαλείται δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η μελέτη ανατέθηκε στην ίδια εταιρεία που είχε ξανακάνει πάλι μελέτη για το ίδιο θέμα το 2003, που όμως δεν χρησιμοποιήθηκε.

Ο βουλευτής είχε ζητήσει ενημέρωση και για το κόστος της μελέτης, για την οποία ο υφυπουργός Υποδομών ενημερώνει ότι η αμοιβή θα ανέλθει σε 45.000 ευρώ.