Καθηλωμένα κινδυνεύουν να μείνουν τα ελικόπτερα που συμμετέχουν σε αεροδιακομιδές από και προς τα νησιά.

Oι ιπτάμενοι διασώστες του ΕΚΑΒ  δηλώνουν ότι θα σταματήσουν να εργάζονται από τις 31 Μαρτίου, καθώς δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ για την εργασία τους, από τον Οκτώβριο του 2013!

Σύμφωαν με ανακοίνωση των νοσηλευτών του ΕΚΑΒ, η πτητική αποζημίωση έπαψε να χορηγείται από το 2011, μόνο στους διασώστες διότι οι ιατροί εξαιρούνται από τον σχετικό νόμο.

Σήμερα ζητούμε την αποκατάσταση της αδικίας αυτής με την εξομοίωση και την επαναφορά της πτητικής αποζημίωσης  για τους διασώστες. Και για όλο το χρονικό διάστημα που αυτή δεν μας καταβαλλόταν, με  αναδρομική ισχύ.

Έπειτα από μακρύ χρονικό διάστημα που μεσολάβησε με αλλαγές υπουργών γραμματέων ,σωματείων και προέδρων του ΕΚΑΒ παρόλο που όλοι ενέσκηψαν στο θέμα μας με θετική άποψη και πρόθεση να αποκαταστήσουν την αδικία αυτή, από τον Μάιο του 2014 μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί λύση, παρά μόνο παράταση χρόνου και υποσχέσεις. Τελευταίος μήνας που πληρώθηκε ήταν ο Σεπτέμβριος του 2013.

TAGS