«Η αναστολή λειτουργίας των παραρτημάτων Βαρθολομιού και Γαστούνης στο νομό Ηλείας κρίθηκε σκόπιμη από τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των μονάδων του Ιδρύματος», δήλωσε ο διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, απαντώντας στο δημάρχο Πηνειού και σε σχετικά δημοσιεύματα. Ο κ. Σπυρόπουλος ξεκαθάρισε ότι λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, προσπαθεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία. «Ένα από τα μέτρα αυτά αποτελεί η αναδιοργάνωση των μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προς την κατεύθυνση της ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Ιδρύματος επανεξετάζει την περιφερειακή παρουσία του σε κάθε νομό, ενώ, σε πρώτη φάση, εξετάζει το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας ορισμένων παραρτημάτων», διευκρινίζει ο κ. Σπυρόπουλος.

Όπως επισημάνθηκε, η επιλογή των παραρτημάτων, για τα οποία αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας τους, γίνεται με κριτήρια: Τον αριθμό των ασφαλισμένων/δικαιούχων περίθαλψης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον αριθμό των συναλλαγών στον τομέα των παροχών ασθενείας και στο μητρώο ασφαλισμένων κάθε παραρτήματος, τον αριθμό εργοδοτών (κοινών επιχ/σεων & οικοδομών) και την ύπαρξη όμορων Μονάδων Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίσης, τα παραρτήματα, για τα οποία αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας τους, επιλέγονται και σε περίπτωση ύπαρξης ΚΕΠ του υπουργείου Εσωτερικών, όπου μπορούν να εκτελεστούν πολλές από τις εργασίες, που σήμερα εκτελούνται στα παραρτήματα και λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός, εξαιτίας των διοικητικών περιορισμών στην έκδοση των πράξεων (υπογραφή-οριστικοποίηση από προϊστάμενο, ασυμβίβαστο ιδιοτήτων υπολόγου & διατάκτη κλπ), καθώς και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τις τοπικές συνθήκες (συγκοινωνίες, οδικό δίκτυο κ.λ.π.).

Με βάση τις συγκεκριμένες παραμέτρους, εξετάστηκε η παρουσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο νομό Ηλείας, όπου λειτουργούν οκτώ Μονάδες Ασφάλισης, αριθμός υπερβολικός, σε σχέση με τα ασφαλιστικά μεγέθη και την παρουσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε άλλους νομούς της χώρας. Από την εξέταση όλων των μονάδων του νομού, κάτω από πρίσμα των προαναφερομένων κριτηρίων, κρίθηκε απαραίτητη η διατήρηση τεσσάρων Μονάδων, δύο τοπικών υποκαταστημάτων (Πύργου και Αμαλιάδας) και δύο παραρτημάτων (Κρεστένων και Λεχαινών), αντίστοιχα, οι γεωγραφικές θέσεις των οποίων εξυπηρετούν τις ανάγκες του νομού. Κατά συνέπεια, για τα παραρτήματα Βαρθολομιού και Γαστούνης, η αναστολή λειτουργίας τους κρίθηκε σκόπιμη.

Επίσης, με την κατάργηση των ασφαλιστικών ορίων, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να επισκέπτονται οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας και λήψη παροχών ασθενείας και οι παροχές ασθενείας θα καταβάλλονται στους ασφαλισμένους, μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών.

Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τονίζει ότι δεν επιθυμεί να τροφοδοτήσει καμία αντιπαράθεση με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέλει, όμως, να επισημάνει ότι η επιχειρούμενη ταυτοποίηση, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, του υποδιοικητή του ΙΚΑ ως υπεύθυνου και υπόλογου γι' αυτή την απόφαση της διοίκησης είναι άδικη, άστοχη, ανεδαφική και επιζήμια. «Αν η Δημοτική Αρχή είναι διατεθειμένη να κάνει διάλογο με τη διοίκηση του ΙΚΑ, είναι ανά πάσα στιγμή καλοδεχούμενη», επισημαίνεται.