Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που αφορά στην επαναπρόσληψη των δημοσίων  υπαλλήλων που απολύθηκαν ή τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Οι βελτιώσεις του σχεδίου νόμου που φέρνει ο Γιώργος Κατρούγκαλος στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση και συζήτηση  τις επόμενες ημέρες. 

Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι πριν από την επιστροφή των απολυμένων και διαθέσιμων, θα προηγηθεί εθελοντική κινητικότητα, μέσω της οποίας οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να μετακινηθούν σε υπηρεσίες με άμεσες ανάγκες σε προσωπικό.

Επίσης, επανασυστήνονται οι κλάδοι των καθηγητών τεχνικής εκπαίδευσης, των πανεπιστημιακών υπαλλήλων  και των σχολικών  φυλάκων που καταργήθηκαν. Για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας προβλέπεται η εθελοντική επιστροφή στους ΟΤΑ, όσων υπηρετούν σήμερα στην ΕΛΑΣ, ενώ θα παραμείνουν όσοι μετακινήθηκαν στα σωφρονιστικά καταστήματα, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης των υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, ενώ θα προσληφθούν και οι αδιόριστοι του ΑΣΕΠ, αφού προηγουμένως υπάρξει μία διαδικασία κινητικότητας, ως κίνητρο για να ενισχυθούν υπηρεσίες με μεγάλες ελλείψεις.

Επιπλέον, προβλέπει την κατάργηση της υποχρεωτικής αργίας στο δημόσιο για πειθαρχικά παραπτώματα, την κατάργηση της υποχρεωτικής επιστράτευσης κ.α., «στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού στο δημόσιο».

Παράλληλα, προβλέπεται το θεσμικό πλαίσιο για την πιλοτική εφαρμογή της Κάρτας του Πολίτη, μόνο για το πρόγραμμα της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.