Φορολογικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε σε γνωστή επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 246 παραστατικά συνολικής αξίας 14.575 ευρώ.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε επιχείρηση με είδη καλλυντικών εντόπισε φοροδιαφυγή και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, ύστερα από τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 246 παραστατικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 14.575,50 ευρώ.

Επιπλέον διαπιστώθηκε πως η 61χρονη είχε υποβάλλει ανακριβείς Περιοδικές Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ενώ βεβαιώθηκαν επιπλέον παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας όπως: μη υποβολή Εκκαθαριστικών Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), μη τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής, μη τήρηση βιβλίων στην έδρα της ελεγχόμενης επιχείρησης, μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση παραστατικών στοιχείων πώλησης.