Αυστηρούς ελέγχους σε όλη τη χώρα αρχίζει το ΙΚΑ σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εισφοροδιαφυγή και να αυξήσει τα έσοδά του. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», ήδη στο ΙΚΑ διαπιστώνεται µείωση των εσόδων κατά 16,5% το α’ δίµηνο του έτους ενώ παρατηρείται και απροθυµία για την πληρωµή οφειλών προς το Ιδρυµα ύψους 5,9 δισ. ευρώ.

Σηµειώνεται ότι το Ιδρυµα έχει προχωρήσει σε δανεισµό µέσω γραµµής repos ώστε να πληρωθούν τουλάχιστον οι συντάξεις και οι υπόλοιπες ανελαστικές δαπάνες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (σχετικό θέµα συζητήθηκε και στη χτεσινή συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΙΚΑ).

Εκτιµάται ότι λόγω της µείωσης των εσόδων και της αύξησης των οφειλών δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόβληµα ρευστότητας ακόµη και για την πληρωµή των συντάξεων, αν ο αριθµός των οφειλετών ξεπεράσει το 40% των ενεργών ασφαλισµένων.

Και ενώ ένας στους πέντε εργαζοµένους είναι ανασφάλιστος και η εισφοροδιαφυγή κινείται στα 4 δισ. ευρώ ετησίως, το κύµα των ατοµικών συµβάσεων, εις βάρος των επιχειρησιακών, έχει ως αποτέλεσµα τη διαρκή συρρίκνωση των εσόδων του ΙΚΑ.

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εκτιμά ότι λόγω της ύφεσης, της αύξησης της ανεργίας και της µείωσης των µισθών «χάθηκαν» φέτος συνολικά 3,3 δισ. ευρώ από τα ασφαλιστικά ταµεία.

Στα µέτρα που σχεδιάζει να λάβει το υπουργείο Εργασίας περιλαμβάνονται :

    * Ο περιορισµός της εισφοροδιαφυγής από το 26% στο 16% µε σταδιακή ένταξη 480.000 εργαζοµένων στην επίσηµη αγορά εργασίας.
    * Η πληρωµή αποδοχών και εισφορών µέσα από το διατραπεζικό σύστηµα (ξεκινάει από 1/7/2011 και τίθεται σε πλήρη εφαρµογή από 1/1/2012).
    * Η αναβάθµιση λειτουργίας του ΣΕΠΕ (κατάθεση νοµοσχεδίου στη Βουλή εντός του µηνός).
    * Η θεσµοθέτηση και εφαρµογή από 1/9/2011 της κάρτας εργασίας µε στοχευµένη εφαρµογή σε επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας.
    * Η έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών (µέχρι 10% για το 2011) υπό την προϋπόθεση συνεπούς καταβολής τρεχουσών εισφορών και ένταξη όλου του προσωπικού µιας επιχείρησης στο σύστηµα.
    * Το εργόσηµο, το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται από το τρίτο τρίµηνο του 2011 µε πλήρη εφαρµογή του θεσµού από την αρχή του 2012.
    * Η επιβολή υψηλών προστίµων και κυρώσεων στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.Πηγή: Τα Νέα