Το Φόρουμ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του New York College είχε την τιμή να παρουσιάσει τον καθηγητή Stephen Krashen, ένα από τους πιο σημαντικούς γλωσσολόγους, εκπαιδευτικούς και διανοητές των οποίων η έρευνα και τα γραπτά έχουν προκαλέσει τεράστια απήχηση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, σε ένα ακροατήριο φοιτητών , αποφοίτων και καθηγητών ξένων γλωσσών στο New York College, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Ο Stephen Krashen είναι γνωστός από τα πολυάριθμα βιβλία και άρθρα που έχει δημοσιευθεί στους τομείς του Second Language Acquisition και με μεγάλη επιρροή λόγω των θεωριών του όπως Acquisition-learning Hypothesis, Input Hypothesis, Monitor Hypothesis, Affective Filter Hypothesis και προσφάτως την Compelling Comprehensible Input Hypothesis.

Η τεράστια συμβολή του στην προαγωγή της γνώσης και της κατανόησης στους τομείς του SLA και της εκπαίδευσης φαίνεται από τις χιλιάδες επιστημονικά άρθρα, βιβλία και μελέτες που έχουν προκαλέσει οι θεωρίες τους καθώς και από τους αριθμούς των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο που έχουν βασίσει τη διδασκαλία των προγραμμάτων τους στις θεωρίες του.

Το Φόρουμ της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, είναι μια πρωτοβουλία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας του New York College, μετά την επιτυχία της Διεθνούς Διάσκεψης «Κάνοντας την έρευνα στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας χρήσιμη για την εκπαίδευση και διδασκαλία», με στόχο να προσφέρει στα μέλη την ευκαιρία να μάθουν, μοιραστούν και να αναπτύξουν τις πρακτικές διδασκαλίας που βασίζονται στην έρευνα και στις επιστημονικές προσεγγίσεις εκμάθησης γλωσσών.