Στην κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα νοσοκομεία προχώρησε και επισήμως η κυβέρνηση με την απόφαση να ισχύει ήδη από σήμερα. 

Η απόφαση που φέρει την υπογραφή των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του υπουργού Εργασίας Πάνου Σκουρλέτη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Όπως αναφέρεται, «καταργούμε την αριθμ. Υ3Α/ΓΠ/οικ. 7829/Φ.15/1991 (ΦΕΚ 514/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση "Καθορισμός αμοιβής εξέταστρων εξωτερικών ιατρείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων" στο σύνολό της, όπως ισχύει και την παράγραφο 1 της αριθμ. Υ3α/ΓΠ.οικ. 88618/11.09.2002 (ΦΕΚ 1223/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης "Καθορισμός αμοιβής στα Κέντρα Υγείας για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες", όπως αυτή ισχύει. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Διαβάστε την απόφαση