Από την 1η Οκτωβρίου του 2015 αρχίζει η εφαρμογή των αλλαγών στο καθεστώς του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή του υπουργού Εργασίας, Πάνου Σκουρλέτη προς τους κοινωνικούς φορείς γνωστοποιείται ότι συξάνονται κατά 10,91% οι κατώτατες αμοιβές, (650 ευρώ μεικτά ο μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους και 29,05 ευρώ μεικτά το ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες) από την 1η Οκτωβρίου του 2015, ενώ αίρονται οι μισθολογικές διακρίσεις με βάση την ηλικία των εργαζομένων.

Σε δεύτερο στάδιο από την 1η Ιουλίου του 2016, ο γενικός κατώτατος μισθός ορίζεται στα 751 ευρώ μεικτές αποδοχές για τους υπαλλήλους και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 33,57 ευρώ για τους εργατοτεχνίτες.

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα, προς τους κοινωνικούς εταίρους, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πάνος Σκουρλέτης, με την οποία τους καλεί σε τριμερή για τα θέματα του γενικού κατώτατου μισθού και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στόχος είναι, «η σταδιακή επαναφορά του γενικού κατώτατου μισθού στα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2012, οπότε και καταργήθηκε με νομοθετική παρέμβαση η τότε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ με τη μείωση κατά 22%».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, ο καθορισμός των ελάχιστων μισθολογικών ορίων θα γίνει κατ' αρχήν με «άπαξ νομοθετική παρέμβαση ενώ στη συνέχεια η δοθεί η σκυτάλη στη συλλογική διαπραγμάτευση για τον περαιτέρω καθορισμό τους».

Όλες αλλαγές

- Σταματά η αναστολή των αυξήσεων των επιδομάτων πολυετίας και των ωριμάνσεων.

- Εισάγεται η υποχρέωση των διαπραγματευόμενων μερών για κωδικοποίηση των όρων προηγούμενων όρων συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων στο περιεχόμενο των νέων συλλογικών ρυθμίσεων, προκειμένου αυτές να διατηρηθούν σε ισχύ.

- Εισάγεται νέο είδος συλλογικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο ομίλων επιχειρήσεων.

- Καθιερώνεται η υποχρέωση των εργοδοτικών οργανώσεων για διαπραγμάτευση ανεξάρτητα από τη ρητή σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους.

- Ενισχύεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε κλαδικό επίπεδο σε περίπτωση απουσίας κλαδικής εργοδοτικής οργάνωσης μέσα από μεμονωμένους εργοδότες που απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου με εναλλακτική δυνατότητα την συμμετοχή της υπερκείμενης εργοδοτικής οργάνωσης στις διαπραγματεύσεις.

- Επαναφέρεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τους εργαζόμενους σε περίπτωση συρροής των συλλογικών συμβάσεων.

- Επανέρχεται η δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών και ομοιεπαγγελματικών συμβάσεων όταν υπογράφονται από οργανώσεις που τα μέλη τους απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζόμενων στον κλάδο.

- Επαναφέρεται η πλήρης μετενέργεια των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων 6 μήνες μετά από τη λήξη τους.

- Δημιουργείται ενιαίο σώμα μεσολαβητών/διαιτητών.

- Δημιουργείται σώμα οικονομικών εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμει με τεχνικές εκθέσεις το έργο των μεσολαβητών/διαιτητών μετά από αίτημά τους.

- Συνεκτιμάται η εν γένει οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων στην κρινόμενη συλλογική διαφορά στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας.

- Εισάγεται τεκμήριο εγκυρότητας των στοιχείων που επικαλείται η πλευρά των εργαζομένων στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας, στην περίπτωση που η εργοδοτική πλευρά δεν προσκομίσει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων τα αναγκαίο από το νόμο οριζόμενα οικονομικά στοιχεία(συνολικό και επιμέρους μισθολογικό κόστος, λειτουργικές δαπάνες, εν γένει οικονομικά στοιχεία ανά επίπεδο διαπραγμάτευσης, οικονομική πολιτική και πολιτική προσωπικού της επιχείρησης).

Οι αντιδράσεις

Ωστόσο, επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας απέστειλε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών Ελευθέριος Κούρταλης, σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να καταθέσει νομοσχέδια στα οποία προβλέπεται η επαναφορά της σταδιακής αποκατάστασης του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, η αποδυνάμωση των επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων εργασίας και τις επιπτώσεις που θα έχουν οι σχετικές αποφάσεις στον παραγωγικό, εργατοβόρο και εξαγωγικό κλάδο της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας.

Στην επιστολή τονίζεται ότι «επειδή, για τον μεγάλο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας όπως και για πολλούς άλλους βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς κλάδους της μεταποίησης, το εργασιακό κόστος υπεισέρχεται σε μεγάλο ποσοστό στο κόστος παραγωγής, θεωρούμε αναγκαία την λεπτομερή ενημέρωσή σας για τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχουν τέτοιου είδους αποφάσεις για τον μεγάλο παραγωγικό, εργατοβόρο και εξαγωγικό κλάδο της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, που κατ’ επέκταση θα επιδεινώσουν το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, στη σημερινή εποχή της πρωτοφανούς ύφεσης που βιώνει η οικονομία της χώρας μας.