Με 25 εκατομμύρια ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τους δήμους της χώρας

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2015 και προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
 
Το ανωτέρω ποσό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.