Ακόμα και αν δεν γνωρίζει ο εργοδότης ότι η υπάλληλός του είναι έγκυος, αυτή προστατεύεται από τη νομοθεσία και σε περίπτωση απόλυσής της η καταγγελία της σύμβασης είναι άκυρη ώς παράνομη. Αυτό έκρινε ο Άρειος Πάγος και δικαίωσε εργαζόμενη στην Κόρινθο, η οποία απολύθηκε ενώ ήταν δύο μηνών έγκυος. Οι Αρεοπαγίτες επισημαίνουν ότι σύμφωνα με το Ν. 1483/1984 απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσεως εργασίας εργαζομένης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και για το χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθενείας που οφείλεται στη κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.

Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί να θεωρηθεί, πάντως, σε καμία περίπτωση η πιθανή μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου, που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.

Στη συνέχεια, το 1997 εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 176/1997, με το οποίο η χώρα μας συμμορφώθηκε προς την ευρωπαϊκή οδηγία 95/85/ΕΟΚ. Έτσι, σύμφωνα με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, "η προστασία παρέχεται στην εργαζόμενη έγκυο γυναίκα, ανεξάρτητα από την εκ μέρους του εργοδότη γνώση της εγκυμοσύνης της". Παράλληλα, σημειώνουν οι αρεοπαγίτες, στη νέα νομοθετική ρύθμιση δεν επαναλήφθηκε η διάταξη εκείνη του Ν. 1082/1980 που απαιτούσε να γνωρίζει ο εργοδότης ότι η υπάλληλος τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Κατόπιν αυτών, οι δικαστές δεν δέχθηκαν τον ισχυρισμό του εργοδότη ότι δεν γνώριζε την εγκυμοσύνη της υπαλλήλου του, η οποία απολύθηκε στις 13 Ιουλίου 2005, καθώς πρώτη φορά πληροφορήθηκε το γεγονός στις 25 Ιουλίου 2005, όταν δηλαδή προσήλθε στην Επιθεώρηση Εργασίας για συμβιβαστική επίλυση της εργατικής αυτής διαφοράς.