Άδικη χαρακτηρίζει την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να αποκλείσει από το μηχανογραφικό των πανελλαδικών εξετάσεων το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, η διοίκησή του, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία αποκλεισμού των 24 τμημάτων ΤΕΙ είναι αδιαφανής και δεν λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων.

Τη Δευτέρα 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση του τμήματος, προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι αντιμετώπισης της απόφασης. «Μας άφησε έκπληκτους η ανακοίνωση, γιατί το τμήμα είχε μία ευοίωνη εξελικτική πορεία, ενώ και από την εξωτερική αξιολόγηση προέκυψαν προοπτικές διεύρυνσης των ειδικοτήτων του», δήλωσε ο προϊστάμενος του τμήματος, Παντελής Ρήγας.

 Πρόσθεσε ότι οι απόφοιτοι του τμήματος απορροφούνται στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, που αποτελεί νευραλγικό κομμάτι της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς.

 Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παύλος Καρακολτσίδης, σχολίασε ότι επαληθεύονται οι φήμες για συρρίκνωση και υποβάθμιση των ΤΕΙ. «Αφανίζεται συλλήβδην ο κλάδος της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών από τον τεχνολογικό τομέα, καθώς καταργούνται, εκτός από το τμήμα της Θεσσαλονίκης, και τα αντίστοιχα στα ΤΕΙ Ηπείρου και Μεσολογγίου», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η διαδικασία που επιλέγει το υπουργείο Παιδείας δεν λύνει το πρόβλημα των αλληλοεπικαλύψεων των τμημάτων ΤΕΙ και ΑΕΙ.

 Το τμήμα ιδρύθηκε το 2000, με έδρα τα Μουδανιά, και απέκτησε τους πρώτους αποφοίτους του το 2005. Σήμερα διαθέτει 387 ενεργούς φοιτητές, ενώ έχουν αποφοιτήσει συνολικά περί τους 160.