Άρχισε η εφαρμογή του προγράμματος δημιουργίας 32.433 θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους της χώρας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με το Βήμα το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ και η απασχόληση των ανέργων θα είναι πεντάμηνης διάρκειας.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, λήγει στις 12 το μεσημέρι τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο μέσω του Διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ στο πεδίο «Καταχώριση ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Οπως ανακοινώθηκε, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζονται αυτοί και οι σύζυγοί τους.
  • Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.