Τα αερόστατα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα του Πάσχα, που κάθε χρόνο πραγματοποιείται στο Λεωνίδιο.

Με το πρώτο «Χριστός Ανέστη» από τις πέντε ενορίες εκατοντάδες αερόστατα πυροδοτούνται και ελευθερώνονται για να ανεβούν στον ουρανό και να γίνουν για λίγες στιγμές καινούργια αστέρια ώσπου να χαθούν.

Φέτος όμως, την παράσταση έκλεψε ένα αερόστατο με την ελληνική σημαία επάνω του!