Ένα μεικτό σύστημα επιλογής των διευθυντών στα σχολεία αναμένεται να ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τα «Νέα», στο εξής οι διευθυντές των σχολείων θα επιλέγονται βάσει προσόντων και ψηφοφορίας από τον σύλλογο διδασκόντων, χωρίς συνέντευξη.

Οι εκλογές από τον σύλλογο διδασκόντων θα συνυπολογίζονται σαν μόρια σε ποσοστό (εκτιμάται γύρω στο 30%) για την επιλογή, ενώ τα υπόλοιπα μόρια θα προκύπτουν από τα προσόντα των υποψηφίων.

Οπως έχει ήδη δηλώσει ο υπουργός Παιδείας, Αριστείδης Μπαλτάς, η εκλογή από τον σύλλογο διδασκόντων θα παίρνει τόσα μόρια όσα έπαιρνε παλαιότερα η συνέντευξη, ενώ θα προβλέπεται και ελάχιστο όριο ψήφων.