Τις προτάσεις του «Ποταμιού» για το μεταναστευτικό παρουσίασαν σήμερα οι υπεύθυνοι του αρμόδιου τομέα του κόμματος Ζωή Αποστολοπούλου και Γιώργος Τσαούσης.

Βασικοί άξονες, είναι η φύλαξη των συνόρων με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίεση προς την Τουρκία για από κοινού χτύπημα των διακινητών, άμεση δρομολόγηση από την ΕΕ ενημερωτικής καμπάνιας στις χώρες προέλευσης οικονομικών μεταναστών, κατά τα πρότυπα της Αυστραλίας. 

Όπως αναφέρεται στις προτάσεις, το «Ποτάμι» εμφανίζεται θετικό στην επαναλειτουργία των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής σε όλα τα σημεία εισόδου, αλλά και δημιουργία νέων κέντρων με ευρωπαϊκά κονδύλια που εκτός από την παροχή πρώτων βοηθειών θα καταγράφουν τους μετανάστες και τις περαιτέρω ανάγκες τους.

Σχετικά με την παροχή ασύλου, το «Ποτάμι» προτείνει την δημιουργία κλιμακίων της Υπηρεσίας Ασύλου, ώστε οι αιτούντες να έχουν θετική ή αρνητική απάντηση εντός 60 ημερών, ενώ επισημαίνει ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στην ΕΕ για θέσπιση Ευρωπαϊκού Ασύλου και Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, ώστε οι αλλοδαποί να ζητούν άσυλο από την ΕΕ συνολικά και να κατανέμονται αναλογικά στα κράτη μέλη.

Στο θέμα του επαναπατρισμού μεταναστών, σύμφωνα με το «Ποτάμι», πρέπει να ενισχυθεί ο εθελοντικός επαναπατρισμός με κίνητρα επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα τους σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την ΕΕ, ενώ θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τους πριν την απέλασή τους σε συνδυασμό φιλοξενίας και παιδείας.

Το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη πρότεινε επίσης τη δημιουργία ανοικτών κέντρων φιλοξενίας με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια για όσους αναμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου, καθώς και για τις ευάλωτες ομάδες μεταναστών, ενώ για αναγνωρισμένους πρόσφυγες και νόμιμους μετανάστες προτείνει το σχολείο του μετανάστη για την εκμάθηση γλώσσας και κατάρτισης.

Ακόμη προτείνεται και η παροχή ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον οι γονείς διαμένουν νόμιμα στη χώρα, στα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα μετά από εξαετή εκπαίδευση σε ελληνικό σχολείο, αλλά και ιθαγένεια στα παιδιά που γεννήθηκαν αλλού, αλλά μεγαλώνουν στην Ελλάδα με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας με 9ετή εκπαίδευση ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή απολυτήριο Λυκείου και απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Παράλληλα με το εκσυγχρονισμό του θεσμικού και νομικού πλαισίου που αφορά την καθημερινότητα της παραμονής στη χώρα των μεταναστών και των προσφύγων, το «Ποτάμι» επισημαίνει την ανάγκη άμεσης σύστασης Διαχειριστικής Αρχής, που έπρεπε ήδη να είχε γίνει από το 2014, και γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών για εκταμίευση κονδυλίων από τα προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) της ΕΕ.