Μόνο προφορικές εξετάσεις θα μπορούν να δίνουν για εισαγωγή σε αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές τα αποδεδειγμένα δυσλεκτικά άτομα, όπως αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι σύμβουλοί ακύρωσαν έτσι την αποπομπή σπουδαστή από την Σχολή Αστυφυλάκων ο οποίος εκ γενετής αντιμετωπίζει το πρόβλημα της δυσλεξίας.

Ο σπουδαστής είχε αποπεμφθεί από την Σχολή Αστυφυλάκων επειδή κατά τις γραπτές πτυχιακές εξετάσεις δεν συγκέντρωσε σε τρία μαθήματα την προβλεπόμενη από τον οργανισμό της Σχολής βάση της βαθμολογίας, που είναι το 10.

Ο σπουδαστής υπέβαλε σχετική ένσταση και προσκόμισε σχετικές γνωματεύσεις γιατρών για το ζήτημα της δυσλεξίας που αντιμετώπιζε.

Παρ’ όλα αυτά, οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί, καθώς μέχρι του σημείου εκείνου των σπουδών του δεν είχε δηλώσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, δεν είχε καταθέσει κάποιες ιατρικές γνωματεύσεις που να πιστοποιούν το πρόβλημα, ούτε το είχε αναφέρει -έστω προφορικά- στην διοίκηση της Σχολής, ενώ αντίθετα συμμετείχε κανονικά καθ’ όλη την διάρκεια των τριών ετών σπουδών στις γραπτές εξετάσεις.

Παράλληλα, απορρίφθηκε η σχετική προσφυγή κατά της αποπομπής του, καθώς στο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το θέμα της εκπαίδευσης στην Σχολή Αστυφυλάκων, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των σπουδαστών με μαθησιακές δυσκολίες.

Το ΣτΕ ερμηνεύοντας τις συνταγματικές επιταγές και τη νομοθεσία για τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχή στην κατανόηση και έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου (δυσλεξία), δικαίωσε τον σπουδαστή και ακύρωσε την απόφαση του υπαρχηγού της ΕΛΑΣ για την αποπομπή του από την Σχολή.