Συνάντηση με τον Γιώργο Καμίνη είχε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε στον Υπουργό τα αναπτυξιακά έργα που έχει εκπονήσει ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα οποία αφορούν παρεμβάσεις στους τομείς της πολεοδομίας, της επιχειρηματικότητας, της τουριστικής προβολής της Αθήνας, της κοινωνικής μέριμνας και του πολιτισμού. Επίσης,ζήτησε τη συμβολή του Υπουργείου ώστε να στηριχθούν τα έργα που υλοποιούνται.

Ο υπουργός σύμφωνα με την ανακοίνωσε δεσμεύθηκε ότι θα αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και την ολοκλήρωση των έργων μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015.