Μέχρι τα τέλη Μαΐου αναμένεται να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε σήμερα προς διαβούλευση στην Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή (ΟΚΕ) και σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου θα ακολουθήσει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση και την ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Εργασίας, έλεγε ότι οι κινήσεις αυτές διαμορφώνουν το πλαίσιο για να ακολουθήσουν και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η διευθέτηση του θέματος των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και η επαναφορά του ορίου των ομαδικών απολύσεων.

Με τον νέο νόμο επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και καταργείται η δυσμενής μισθολογική διάκριση για τους νέους κάτω των 25 ετών. 

Τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν οι νέοι κάτω των 25 ετών δεν υπερβαίνουν το 10% των 137.000 εργαζομένων που αμείβονται σήμερα με τον κατώτατο μισθό. Παράλληλα σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, οι 6 στους 10 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο άτομα, πληρώνονται με καθυστέρηση που φτάνει έως και τους 5 μήνες,

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις υπάρχουν μισθωτοί που πληρώνονται με προκαταβολές έναντι του μισθού τους για διάστημα έως και δύο ετών.

Με το νέο νομοσχέδιο καθιερώνεται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και επαναφέρεται η καθολικότητα της ισχύος της για όλους και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμμετέχουν στις επαγγελματικές οργανώσεις που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. 

Προβλέπεται, επίσης, η αύξηση του κατώτερου μισθού στα 651 ευρώ μεικτά.

Η νομοθετική παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς, σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, υπήρξε προηγούμενη βίαιη μείωση επίσης με νόμο, η οποία συμπίεσε όλους τους κλαδικούς μισθούς στα κατώτατα όρια. Η αύξηση του κατώτερου μισθού θα επιφέρει και αντίστοιχη αύξηση του επιδόματος ανεργίας που ακολουθεί πάντοτε το ύψος του κατώτερου μισθού. Συγκεκριμένα το επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί κατά 11% και θα φθάσει τα περίπου 400 ευρώ από 360 που είναι σήμερα.

Αίρεται δε ο νομοθετικός περιορισμός για το πάγωμα των μισθολογικών ωριμάνσεων, οι οποίες θα αποτελούν στο εξής, αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Επανέρχεται, επίσης, η μετενέργεια με όλους τους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους που περιέχονται στη συλλογική σύμβαση. Ενισχύεται ο ρόλος της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας. Προβλέπεται και μονομερής προσφυγή στη Διαιτησία του μέρους που δεν έχει συμφωνήσει κατά τη διαδικασία της Μεσολάβησης ενώ αντικείμενο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας είναι το σύνολο της διαφοράς και όχι μόνο το ύψος του κατώτερου μισθού. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναστέλλονται επ' αόριστον οι όροι της αυτενέργειας, ενώ η διαδικασία της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 50 ημέρες.

Το δημοσιονομικό κόστος και τα οφέλη 

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του νομοσχεδίου αναμένεται να ανέλθει στα 30 εκατ. Ευρώ. Για το 2015 το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 11 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα το ΙΚΑ αναμένεται να αυξήσει τα έσοδά από εισφορές κατά 13,4 εκατ. ευρώ ενώ ο ΟΑΕΔ να καταβάλλει επιπλέον για επιδόματα ανεργίας κατά 24,4 εκατ. ευρώ. Το 2016 η εικόνα αναμένεται να αντιστραφεί η εικόνα και να υπάρξει δημοσιονομικό όφελος της τάξης των 12 εκατ. ευρώ, καθώς το ΙΚΑ θα αυξήσει τα έσοδά του κατά 130,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει επιπλέον 118,5 εκατ. ευρώ.